b_240_180_16777215_00_images_iskola-logo.jpgÉrtesítjük az érintett szülőket, hogy a 2016/2017. tanévre történő általános iskola 1. osztályába való beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2016. április 14. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között
2016. április 15. (péntek) 8.00-18.00 óra között

 

Tanköteles, azaz 2010. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatot kell bemutatni.

A gyermek számára a születési anyakönyvi kivonat alapján kiállított lakcímkártya hátoldalán található a személyi azonosító. Az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges hatósági igazolvány tehát nem más, mint a gyermek lakcímkártyája.


Szabó László
igazgató