b_240_180_16777215_0_0_images_gyogypedagogia_gyogypedagogia-t-akad.jpgTanulásban akadályozott gyermekeinknek eltérő tanterv szerinti szegregált oktatási formát biztosítunk 1-8. évfolyamig.

Célunk, hogy diákjaink azon személyiségjegyeit fejlesszük, erősítsük, melyek alkalmassá teszik őket arra, hogy megfelelően alkalmazkodjanak, illetve szükség szerint változtassanak, annak érdekében, hogy életesélyeik a lehető legjobbak legyenek.

Kiemelt feladatunknak tartjuk a személyiség érésének, az önismeret fejlődésének elősegítését a tanulási, viselkedési szokások elsajátításával, magatartási normák közvetítésével. A sérülésből, fogyatékosságból eredő tanulási nehézségek leküzdésének; s a jól működő funkciók tovább fejlődésének segítését; individualizált programok, differenciáló pedagógiai eljárások alkalmazásával.

Olyan oktatásszervezési eljárásokat alkalmazunk, melyek a tanítás -tanulás folyamata során a társadalmi beilleszkedéshez elengedhetetlenül szükséges képességeket, a másokkal való hatékony együttműködést, egymásra való figyelést, helyes viselkedést gyakoroltatják.

A délelőtti tanórák után a  tanórán kívüli foglalkozások  tág lehetőségeket nyújtanak a szabadidő hasznos eltöltésére, az ismeretek bővítésére, a képességfejlesztésre, a tehetséggondozásra.


Egyéni fejlesztés – habilitáció, rehabilitáció: Tervszerű, tudatos fejlesztő foglalkozást végzünk, amely átfogja az általános iskola minden évfolyamát. A fejlesztés, egyéni, csoportos, illetve osztálykeretben történik, egyéni fejlesztési tervek alapján.

Az egyéni fejlesztési terv tervezése, elkészítése a TKVSZRB szakvéleménye, ill. fejlesztési javaslatára építve és minden más, a gyermek megelőző életszakaszából származó diagnózis, vélemény, valamint a pedagógus megfigyeléseiből és kiegészítő pedagógiai vizsgálatainak összegzése alapján történik.

Pályaválasztás: A 8. osztály elvégzése után tanulóink folytathatják tanulmányaikat saját szakiskolánkban, de lehetőségük van más szakiskolában is a szakmai végzettség megszerzésére. Lehetőséget biztosítunk más intézmények megismerésére nyílt napok alkalmával. Az eltérő tanterv szerint tanuló gyermekek a következő szakmák közül választhatnak:

  • parkgondozó