Osztályfőnök: Angi András

 

osztályfőnöki - Angi András

 

informatika - Angi András

 • heti tananyag

 

matematika - Angi András

 

kémia - Angi András

 • heti tananyag

 

biológia - egészségtan - Csengeriné Rékasi Brigitta

 • heti tananyag

 

földrajz - Csengeriné Rékasi Brigitta

 • heti tananyag

 

erkölcstan - Csengeriné Rékasi Brigitta

 • heti tananyag

 

történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek - Dr. Mazurka Éva

 • heti tananyag

 

idegen nyelv - német - Gyulai Annamária

 • heti tananyag

 

vizuális kultúra - Gyurkó Andrea Ágnes

 • heti tananyag

 

magyar nyelv - Keresztény-Szalai Márta

 • heti tananyag

 

magyar irodalom - Keresztény-Szalai Márta

 • heti tananyag

 

fizika - Marci Tibor

 • heti tananyag

 

ének-zene - Molnár Zoltán

 • heti tananyag

 

technika, életvitel és gyakorlat - Nagy Szilárd

 • heti tananyag

 

testnevelés és sport - Pintér László

 • heti tananyag

 

felzárkóztatás - Csengeriné Rékasi Brigitta

 • heti tananyag