Osztályfőnök: Péderi Rita

 

osztályfőnöki - Péderi Rita

magyar irodalom - Péderi Rita

magyar nyelv - Péderi Rita

informatika - Angi András

erkölcstan - Csengeriné Rékasi Brigitta

természetismeret - Csengeriné Rékasi Brigitta

történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek - Dr. Mazurka Éva

vizuális kultúra - Gyurkó Andrea Ágnes

matematika - Kiss Norbert

idegen nyelv - angol - Koczogh Julianna

ének-zene - Lengyelné Szárnya Edit

technika, életvitel és gyakorlat - Nagy Szilárd

testnevelés és sport - Pintér László

felzárkóztatás - Lengyelné Szárnya Edit