b_240_180_16777215_0_0_images_ss_szakiskola2.JPG

Az abaújkéri Wesley János Iskola szakképzése egyidős az iskolával. Amikor 2005-ben a Magyarországi Evangélikus Testvérközösség átvette az ingatlant, az általános iskolával együtt szakiskolát is alapított. 

Ezzel az intézkedéssel az volt a célja, hogy a környék hátrányos helyzetű gyerekeinek középfokú szakmai képzést és ezzel együtt egy jobb jövő ígéretét nyújtsa nekik.

A szakképzés kezdete szerény volt. 2005-ben mindössze két osztály indult, egy szociális gondozó és ápoló valamint egy pék. Ez a két szakma azóta is jelen van a Wesley-ben. A következő évben a választható szakok palettája kibővült asztalossal, festővel, kőművessel és falusi vendéglátóval.2006-tól kezdve falusi vendéglátó osztályok is indultak minden tanévben. 2009-ben a hagyományosnak mondható szakmák mellett indult fodrász, fűszernövény termesztő és szakács szak is.

A szakmai képzés kezdetekor annak időtartama 2 év volt, ami 2013-ban 3 évre nőtt. Jelenleg az első hároméves évfolyamok fognak végezni, ők pékek, falusi vendéglátók, kőművesek, festők, szakácsok és szociális gondozók.

 

Szakmáink:


Pékek

A folyamatos pékképzés az egyik első volt a szakok közül Abaújkéren. Nagyon népszerű és sikeres volt a jelentkezők körében, amely azzal magyarázható, hogy csak olyanok jelentkeznek erre a szakmára, akik pékként is akarnak elhelyezkedni. Gyakorlatukat a pékek a lakóhelyükhöz legközelebb eső pékségekben végezték, így Hernádnémetiben, Encsen, Sátoraljaújhelyen, Pálházán, Miskolcon, Tállyán és Tolcsván. A jelesre vizsgázó tanulókat az adott pékségek végzés után rögtön alkalmazzák. Többek között Abaújkéren végzett pékek dolgoznak Encsen, Szerencsen, Miskolcon és Emődön.


A szociális gondozók

Az iskola első évében a pék mellett szociális gondozó és ápoló képzés is indult. A főleg lányok között népszerű szakma indulása óta folyamatos volt 2015-ig, idén nem indult 9. osztály. A szakma jellegéből adódóan a gyakorlati helyeik változatosak. Jártak Encsre, a Pax Gondozó Központba ahol időseket ápoltak, a Szikszói Kórházban pedig az újszülöttek gondozását tanulmányozták a valóságban.

 b_240_180_16777215_0_0_images_bemutatkozas_szakiskola_szoc-gond.jpg

Szociális gondozó tanulók gyakorlaton az encsi Gondozási Központban. 2015.


Tanulmányi kiránduláson vettek részt az encsi mentőállomáson, ahol tanulmányozták a mentőeszközök alkalmazását. Az elméleti és gyakorlati tudást megfelelően sajátították el, ami tükröződik a szakmunkás vizsgák jó eredményeiben is. Több tanulónk jelenleg is szociális gondozóként dolgozik.


Falusi vendéglátó

A sokszor változott nevű falusi vendéglátók oszlopos tagjai a szakképzésnek. 2006 óta hívták őket falusi vendéglátóknak, panziósoknak, sőt, még mezőgazdasági gazdaasszonynak is! A fölöttébb népszerű szakma megszakítás nélkül minden évben indult iskolánkban, egyre nagyobb osztálylétszámmal.
Jelenleg a 2008 óta működő „Viorica-házban” folyik a gyakorlatuk.
A falusi vendéglátók rendszeresen mennek tanulmányi kirándulásokra. Megfordultak már a lillafüredi Palotaszállóban, Miskolcon, Sárospatakon a Bodrog Hotelben. Ezek a tanulságos kirándulások mindig jó hangulatban teltek el.
A gyakorlati és szóbeli szakvizsgák során mindig akadtak olyan tanulók, akik dicséretben részesültek, illetve olyanok is, akiket az elnök külön kiemelt a vizsga végén.


Festők

2006-ban indult be a Wesley-ben a festőképzés. Folytonossága csak 2014-ben szakadt meg, amikor nem indult új évfolyam. A képzés népszerű, mindig nagy számban jelentkeztek tanulók, emellett sikeres szakma is, mert a szakvizsgák nagyon jól sikerültek és állandó volt a dicséret a vizsgán.


Kőművesek

2006/2007-es tanévben kezdődött a kőműves képzésünk, de már azt megelőzően pályaorientációs és előkészítő oktatás is folyt. Immáron kilenc éve folyamatosan folyik kőműves oktatás, amely nagyon népszerű a felvételizők körében. Minden osztály nagylétszámmal indult.
A gyakorlati képzés keretében a kőművesek is segítették a szolnoki (2007) és budapesti (2013,2015) felújítások véghezvitelét. Szintén ők újították fel a „Viorica-házat” 2006-ban, és a Szabadság utcai szakács tanműhelyen dolgoznak jelenleg.

A szakmunkás vizsgákon termelői munkát végeztek, vizsgafeladat keretében külső homlokzati felület kialakítását végezték a szakképzés épületének északi és déli oldalán. Tanulóink alakították a régi gazdasági épületeket tantermekké és tanműhelyekké.
Ezek a szakmunkás vizsgák mindig jól sikeresek és a végzett tanulóink megállják helyüket a munkaerő-piacon is.

 komuves


Eredményhirdetés a kőműves szintvizsgán. 2013.


A szakácsok

Szakács képzés iskolánkban 2011-től folyik. Nagyon népszerű szakma a szakács, mindig is nagy létszámban jelentkeztek rá tanulók, akik aztán sikerrel teljesítették is a szakvizsgákat.

A szakácsok gyakorlatukat a tankonyhán teljesítik, ahol hosszú napokon keresztül sütnek-főznek. Üdítően hat rájuk a gyakori üzemlátogatás, mint például a lillafüredi Palotaszállóban vagy a miskolci Szentpáli tankonyhán tett kirándulás.

 szakacsok


Eredményhirdetés a szakács szakvizsgán.2014.


A szakképzés egy éve

Az évünk az évnyitóval kezdődik a szakképzésben. Ezt követően a diákok elkezdik gyakorlatukat párhuzamosan a közismereti és elméleti képzéssel. Októbertől készülünk a novemberi pályaválasztási kiállításra. A szakácsok falatkákat, aprósüteményeket sütnek, a pékek péksüteményeket készítenek, a falusi vendéglátók lekvárokat készítenek vörösszőlő-magőrleménnyel, tűpárnákat varrnak. A festők díszítőelemeket készítenek gipszkartonra.

A pályaválasztási kiállítás után következik a nagysikerű karácsonyi vásár, ahol a saját maguk által készített díszeket, süteményeket értékesítik az iskolán belül. A karácsonyi vásár végeztél eljönnek az ünnepek, az Újévet pedig szintvizsgára való felkészülés követi.

A szintvizsgák általában februárban vannak, ahol diákjaink beszámolnak az eddig elsajátított szakmai ismereteikről.

 b_240_180_16777215_0_0_images_bemutatkozas_szakiskola_szakcsok-2.jpg

Szintvizsgázó szakácsok. 2012.

A szintvizsgák után egy nyugodtabb időszak következik, majd tavasszal a végzős elkezdenek készülni a szakmunkás vizsgáikra. Az írásbeli vizsgák májusban vannak, amiket a gyakorlati és elméleti vizsgák követnek május végétől június végéig.

Az évet a szakképzésben nem az évzáró zárja, hanem a 140 órás összefüggő nyári gyakorlat. Ezt a pékek kivételével mindenki az iskolában teljesíti.
A gyakorlatot követően mindenki a megérdemelt nyári szünetét tölti, majd felfrissülve újrakezdik az iskolát szeptemberben.
A 2016-2017-es tanévben induló szakmáink:
Festő, mázoló, tapétázó
Mezőgazdasági gazdasszony, falusi vendéglátó
Kertész
Festő-mázoló-tapétázó
• OKJ szám: 3458204
• A képzés időtartama: 3 év
• Felvételi követelmények: alapfokú iskolai végzettség; egészségügyi alkalmassági követelmények
• Gyakorlati oktatóink európai szintű mesterlevéllel, elméleti oktatóink egyetemi diplomával rendelkeznek.
Kertész
• OKJ szám: 3462202
• A képzés időtartama: 3 év
• Felvételi követelmények: alapfokú iskolai végzettség; egészségügyi alkalmassági követelmények
• Az iskola tankerttel rendelkezik
• A szakmát egyetemi végzettségű tanárok oktatják.
Mezőgazdasági gazdaasszony – falusi vendéglátó
• OKJ szám: 3481102
• A képzés időtartama: 3 év
• Felvételi követelmények: alapfokú iskolai végzettség; egészségügyi alkalmassági követelmények
• Tanműhellyel, fűszerkerttel rendelkezünk.
• Oktatóink megfelelő végzettséggel rendelkeznek.