Bővebben: EFOP-3.1.10-17-2017-00006Lépj egy fokkal feljebb! - Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása az abaújkéri Wesley János Iskola és Kollégiumban

EFOP-3.1.10-17-2017-00006

Kedvezményezett: Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség

Megvalósítási helyszín: Wesley János Családi Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola,  Szakközépiskola, Szakgimnázium és Kollégium , 3882 Abaújkér, Rákóczi u. 8.

Projektidőszak: 2017.10.01 - 2020.09.30.

Elnyert támogatás összege: 29.219.580 Ft

A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség szervezetileg független, történetéből adódóan elsősorban a kiszolgáltatottak és hátrányos helyzetben lévők között végzi feladatát. Egyértelműen küzd a rasszizmus és antiszemitizmus minden formája ellen. Kötelességének tartja, hogy a szegényeket, elhagyatottakat, munkaképteleneket erejéhez képest támogassa, és segítséget nyújtson a kiszolgáltatottak és védtelenek számára. Az Egyház céljai megvalósítása érdekében sokoldalú közérdekű tevékenységet is folytat, különösen oktatási-nevelési, szociális, foglalkoztatási, érdekképviseleti, környezetvédelmi, egészségügyi, egészségmegőrző, kulturális, közművelődési, bűnmegelőzési, gyermek- és ifjúságvédelmi téren. A Wesley János Iskola 2005. szeptember 1-től működik a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség fenntartásában. Intézményünkben jelenleg 532 gyermeket/tanulót nevelünk és oktatatunk, közülük folyamatosan 100 főnek biztosítunk kollégiumi elhelyezést. Intézményünk működési területe megyei szintű. Az iskola tanulóinak töredéke helybeli, nagy része a környékbeli településeken lakik: Abaújkér, Abaújszántó, Monok, Boldogkőváralja, Boldogkőújfalu, Vizsoly, Vilmány, Fony, Gönc, Göncruszka, Encs, Forró, Garadna, Fáj, Fulókércs, Novajidrány, Szikszó, Felsődobsza, Nagykinizs, Hernádszentandrás, Szentistvánbaksa, Korlát. Ingyenes szállításukat autóbusszal biztosítjuk. Iskolánk – pedagógiai programja szerint – kiemelkedő jelentőségű feladatot lát el, mivel elsősorban sajátos nevelési igényű és/vagy hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók óvodai nevelésével, iskolai oktatásával foglalkozunk. Tanulólétszámunk fele hátrányos helyzetű. Diákjaink jellemzően a nehezebb anyagi körülmények között élő, sok esetben munkanélküli szülők gyermekei közül kerülnek ki, ahol gyakran hiányzik az emberi lét minimumát jelentő élelem, elfogadható lakás, fűtés, világítás, ruházat. Célunk, hogy a társadalom perifériájára sodródott fiatalok, akik életkörülményeik, családi és egyéni adottságaik miatt kirekesztődtek a tanulás világából, elsajátítva az emberi együttélés szabályait, a társadalom hasznos tagjaivá váljanak, a munkaerőpiacon versenyképesek legyenek. A projektünk célja iskolánkban növekedjen a középfokú végzettséget megszerzők aránya, csökkenjen a leszakadók, iskolaelhagyók aránya, a diákok kedvet kapjanak a felsőfokú oktatáshoz. A fő célunk elérése érdekében erősítjük a szülőkkel, partnerekkel történő együttműködés, fejlesztjük a diákok tanulási útjának nyomon követését, a diákok tanulmányi előremenetelt célzó programokat szervezünk, pedagógusok továbbképzésen új módszertani ismeretekkel gazdagodnak. Célunk az intellektuális fejlesztés, illetve önfejlesztés, az önálló ismeretszerzés képességének kialakítása. Célunk, hogy előmozdítsuk a hátrányos helyzetben élők társadalomba való beilleszkedését, csökkentsük azt a társadalmi hátrányt, amelyből ezek a gyerekek érkeztek. A célcsoportba bevont tanulók és családjaik életmódjukban, életkilátásukban, életminőségükben egyre messzebb kerültek azoktól a társadalmi rétegektől, akik önerőből képesek életkörülményeiken változtatni. A célcsoport meghatározásához helyi szakemberek (pedagógusok, szociális munkás) segítségét vettük igénybe, ezen kívül az előző program szakmai megvalósítóinak tapasztalatára és véleményére is tekintettel voltunk. Ezek alapján állítottuk össze azt a programot, melyre helyi gyermekek esetében a legnagyobb szükség és igény van, és amellyel elérhetjük a kitűzött céljainkat. A céljaink érdekében az alábbi tevékenységeket valósítjuk meg: mentorálás, egyéni fejlesztési terv és haladási napló készítése; szupervízió és szakmai megvalósítók tréningje, Kortárssegítői támogatás/társaktól való tanulás tréningek megtartása, burn out tréning, érzelmi intelligencia fejlesztő - érzékenyítő képzés, workshopok, szakmai nap az esélyegyenlőség jegyében, egyetemi nyílt napok látogatása, komplex tantárgyi témahét, nyílt nap kerékpárral, alap kompetenciák fejlesztése.

A PROJEKTET AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP ÉS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA SEGÍTSÉGÉVEL VALÓSÍTJUK MEG.

 

PROGRAMOK:

Sportnap és workshop (2017. október 3.)
 -beszámoló

Bővebben: EFOP-3.1.10-17-2017-00006 Bővebben: EFOP-3.1.10-17-2017-00006

 

 

 

 

Szakmai kirándulás: Csobád, Holland Almafa Kft (2017. 10.26.)

-beszámoló

Bővebben: EFOP-3.1.10-17-2017-00006 Bővebben: EFOP-3.1.10-17-2017-00006 Bővebben: EFOP-3.1.10-17-2017-00006 Bővebben: EFOP-3.1.10-17-2017-00006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pályaválasztási kiállítás, Miskolc Generali Aréna (2017. 11.8-9.)

-beszámoló

 Bővebben: EFOP-3.1.10-17-2017-00006 Bővebben: EFOP-3.1.10-17-2017-00006 Bővebben: EFOP-3.1.10-17-2017-00006 Bővebben: EFOP-3.1.10-17-2017-00006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burn out tréning (2018. 01. 11-12 valamint 18-19)

-beszámoló

 Bővebben: EFOP-3.1.10-17-2017-00006 Bővebben: EFOP-3.1.10-17-2017-00006 Bővebben: EFOP-3.1.10-17-2017-00006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyílt nap Wesley János Lelkészképző Főiskola, látogatás az állatkertbe (2018.02.27.)

 -beszámoló

Bővebben: EFOP-3.1.10-17-2017-00006 Bővebben: EFOP-3.1.10-17-2017-00006 Bővebben: EFOP-3.1.10-17-2017-00006

 

 

 

 

 

 

Komplex tantárgyi témahét (2018.04.23-27.)

 -beszámoló

Bővebben: EFOP-3.1.10-17-2017-00006Bővebben: EFOP-3.1.10-17-2017-00006Bővebben: EFOP-3.1.10-17-2017-00006Bővebben: EFOP-3.1.10-17-2017-00006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakmai nap az esélyegyenlőség jegyében (2018.06.06.)

  -beszámoló

Bővebben: EFOP-3.1.10-17-2017-00006Bővebben: EFOP-3.1.10-17-2017-00006Bővebben: EFOP-3.1.10-17-2017-00006Bővebben: EFOP-3.1.10-17-2017-00006Bővebben: EFOP-3.1.10-17-2017-00006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop (2018.08.27.)

  -beszámoló

Bővebben: EFOP-3.1.10-17-2017-00006Bővebben: EFOP-3.1.10-17-2017-00006Bővebben: EFOP-3.1.10-17-2017-00006 

 

 

 

 

 

 

Továbbképzés: Esélyteremtő intézményfejlesztési program és eszközrendszer

 -beszámoló

 Bővebben: EFOP-3.1.10-17-2017-00006Bővebben: EFOP-3.1.10-17-2017-00006Bővebben: EFOP-3.1.10-17-2017-00006Bővebben: EFOP-3.1.10-17-2017-00006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A dokumentumok letöltéséért kattintson a megfelelő címre
(A megtekintéshez Adobe Acrobat Reader szükséges)
 
Bővebben: EFOP-3.3.1-16-2017-00002 Dokumentumok:
Órarend
Éves munkaterv
Pedagógiai Program
Programok:
Toborzó meghívó
Sportnap - beszámoló
Sportnap - fényképes beszámoló

Pályaválasztási kiállítás - beszámoló

Pályaválasztási kiállítás - fényképes beszámoló

Családi nap - meghívó

Családi nap - beszámoló

Családi nap - fényképes beszámoló

Farsang - beszámoló
Farsang - fényképes beszámoló
Húsvéti kavalkád - beszámoló
Húsvéti kavalkád - fényképes beszámoló

Tanodán kívüli program: Tarcal Csárda - beszámoló

Tanodán kívüli program: Tarcal Csárda - fényképes beszámoló

Életpályamodell bemutató látogatás - beszámoló
Életpályamodell bemutató látogatás - fényképes beszámoló
Tanodán kívüli program: Tarcal városi játszótér - beszámoló Tarcal városi játszótér - beszámoló
Tanodán kívüli program: Tarcal városi játszótér - fényképes beszámoló
Családi nap - meghívó
Családi nap - beszámoló
Családi nap - fényképes beszámoló
Anyák napja és Szülői klub - beszámoló 
Anyák napja és Szülői klub - fényképes beszámoló - fényképes beszámoló
Kirándulás Aggtelekre - beszámoló 
Kirándulás Aggtelekre - fényképes beszámoló 
Kirándulás Boldogkőváraljára - beszámoló 
Kirándulás Boldogkőváraljára - fényképes beszámoló
Egészségnap - beszámoló
Egészségnap - fényképes beszámoló
Élménypedagógiai foglalkozás Regécen - beszámoló
Élménypedagógiai foglalkozás Regécen - fényképes beszámoló
Pályaorientációs nap - beszámoló
Pályaorientációs nap - fényképes beszámoló
Drámatábor - beszámoló
Drámatábor - fényképes beszámoló
Mozi és múzeum látogatás - beszámoló
Mozi és múzeum látogatás - fényképes beszámoló
Vizsolyi Biblia Látogatóközpont és Mézmúzeum megtekintése - beszámoló
Vizsolyi Biblia Látogatóközpont és Mézmúzeum megtekintése - fényképes beszámoló
A dokumentumok letöltéséért kattintson a megfelelő címre
(A megtekintéshez Adobe Acrobat Reader szükséges)
 

Egészségfejlesztés Abaujkéren meghívó

Egészségfejlesztés Abaujkéren tájékoztató

Egészségfejlesztés Abaujkéren résztvevő kollágák meghívója