Név: Beosztás: Iskolai végzettség:
Angi András tanár

Főiskola: számítástechnika-, kémia szakos tanár, egyetem: mezőgazdasági-gépészeti mérnök

Bartek Józsefné Milánszki
Katalin
gyógypedagógiai tanár

Érettségi bizonyítvány, Főiskolai oklevél - általános iskolai tanító orosz szakkollégium; gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár

 

Bartók Ágnes igazgató helyettes

Gimnáziumi érettségi, Egyetemi oklevél - magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár ; közoktatási vezető, szakvizsgázott pedagógus; tanúsítvány: pedagógus II. eljárásban megfelelt

Bisztriczki János tanár, elméleti szakoktató Szakmunkás bizonyítvány - fodrász; érettségi bizonyítvány; főiskola - fizika szakos tanár, mesterképzés - igazolás

Csengeriné Rékasi Brigitta tanár Főiskola: biológia - földrajz szakos tanár; mesterképzés: okleveles környezettan-tanár; OKJ: kézápoló és műkörömépítő

Gyulai Annamária tanító Főiskola: tanító, testnevelés és sport műveltségi terület
Gyurkó Andrea Ágnes óraadó tanár Főiskola: földrajz - rajz szakos ált. isk. tanár, mozgókép- és médiakultúra szakos pedagógus

Huszár Gábor tanár Egyetem - magyar nyelv és irodalom, történelem szakos tanár

Ivánné Varga Éva kollégiumvezető Főiskola: közgazdász; szociálpedagógus alapképzés; OKJ - mérlegképes könyvelő államháztartási szakon

Kacsmarik Tímea kollégiumi nevelőtanár Érettségi - képesítő bizonyítvány - képesített postaforgalmi forgalomellátó, OKJ bizonyítvány - pedagógiai asszisztens, gyógypedagógiai asszisztens, főiskola - pedagógia szakos nevelő, fejlesztőpedagógia képzésben részesült; ECDL bizonyítvány;  mesterképzés: okleveles hittanár-nevelő tanár

Kádas László oktató Főiskola: határőrtiszt és kollégiumi nevelőtanár; egyetem: határrendészeti és -védelmi vezető
Koczogh Julianna  tanár  főiskola: angol nyelv- és irodalom szakos tanár
Kiss László  tanár főiskola: földrajz- rajz- történelem szakos tanár; történelem szakos bölcsész és középiskolai tanár
Keresztény-Szalai Márta tanár Főiskola: magyar nyelv és irodalom - gyors és gépírás szakos tanár; szakközépiskolai érettségi - jegyzőkönyvvezető, gyorsíró, gépíró, angol nyelvű gépíró

Kertészné Rusz Ágnes tanár Érettségi bizonyítvány, főiskola - biológia-testnevelés szakos ált.iskolai tanár; élelmiszer- és vegyi áru eladó; kereskedő, boltvezető; Néptánc, népi játék, történelmi játék tanfolyam, ECDL

Kiss Norbert kollégiumi nevelőtanár Érettségi, egyetemi oklevél - gazdasági agrármérnök,mérlegképes könyvelő, utolsó éves igazolás - hittanár nevelőtanár szakon

Kocsis Péter tanár Érettségi bizonyítvány, főiskolai oklevél - történelem-orosz szakos általános iskolai tanár, angol szakos nyelvtanár

Kosztrub Ferencné Lónárt Valéria gyógypedagógiai tanár Érettségi bizonyítvány, főiskolai oklevél - általános iskolai tanító, népművelés szakkollégium, történelem szakos általános iskolai tanár,OKJ bizonyítvány - számítógépkezelő, főiskola - gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár

Kovács Júlia Rita gyógypedagógiai tanár Érettségi bizonyítvány, főiskola - oligofrénpedagógia-pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, általános szociális munkás, ECDL

Kurtyán Anita kollégiumi nevelőtanár Főiskola: szociálpedagógus; OKJ: rendőr; gimnáziumi érettségi bizonyítvány; bizonyítvány közigazgatási alapvizsgáról; tanúsítvány: hivatásos gondnok

Lengyelné Szárnya Edit Zsuzsanna tanító, napközis nevelő Főiskola - tanító; OKJ: kisgyermekgondozó,  - nevelő

Mádi Kálmánné Győry
Margit
gyógypedagógiai tanár, logopédus Érettségi bizonyítvány, főiskola - oligofrénpedagógia - logopédia szakos gyógypedagógiai tanár

Mádi Melinda megbízott igazgató Érettségi bizonyítvány - jegyzőkönyvvezetői, gyorsírói, gépírói, igazgatási ügyintéző; OKJ bizonyítvány - gyermek és ifjúságvédelmi ügyintéző, gyógypedagógiai asszisztens,  főiskolai oklevél - gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár, közoktatásvezető és pedagógus szakvizsga, szociális aszisztens

Marci Tibor intézményegység vezető Mesterképzés: okleveles fizikatanár

Márkus Judit
Szemán Judit
tanító Érettségi bizonyítvány, főiskola - tanító (német műveltségi terület)

Dr. Mazurka Éva oktató Főiskola - történelem szakos tanár, népművelő; határőr főhadnagy; egyetem - állam- és jogtudományi doktor; jogi szakvizsga

Molnárné Kristóf Judit gyógypedagógiai tanár Érettségi bizonyítvány, főiskolai oklevél - óvódapedagógus, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár, ECDL

Nagy Sándor gyógypedagógiai tanár Főiskola: tanító; gyógypedagógiai oligofrénpedagógia szakos tanár

Pintér László tanár Főiskola - földrajz-testnevelés szakos tanár

Timár Ilona Edit tanár Érettségi bizonyítvány, főiskola - biológia szakos tanár, kémia szakos tanár, egyetem - biológia szakos tanár

Tóth Judit tanár Alapképzés: germanisztika, német alapszakos bölcsész; mesterképzés: okleveles némettanár és okleveles történelemtanár

Péderi Rita tanító Érettségi bizonyítvány, főiskola - tanító(magyar nyelv és irodalom műveltségi terület)