Név: Beosztás: Iskolai végzettség:
Ács Jánosné Cservák Mária gyógypedagógiai asszisztens Gimnáziumi érettségi; OKJ - számítástechnikai szoftverüzemeltető, gyermek - és ifjúságvédelmi asszisztens, gyógypedagógiai asszisztens

Albók Béláné gyp. asszisztens Érettségi; OKJ: gyógypedagógiai asszisztens
Ficsorné Májer Katalin Ibolya gyógypedagógiai asszisztens Érettségi, szakmunkás bizonyítvány: borász, falusi vendéglátó, OKJ - gyógypedagógiai asszisztens,dajka, számítógép kezelő; tanúsítvány - házi gyerekfelügyeletet biztosító, családi napközit működtető

Kiska Lászlóné Spisák Mária gyógypedagógiai asszisztens Érettségi bizonyítvány, OKJ - gyógypedagógiai asszisztens
Kuszkó Bernadett pedagógiai asszisztens Érettségi; OKJ: pedagógiai asszisztens; fodrász
Mika László pedagógiai felügyelő Érettségi bizonyítvány, szakmunkás bizonyítvány - vízvezeték és készülékszerelő; igazolás - hegesztő

Prunyi Istvánné Hriczu Gabriella egészségügyi ápoló és gondozó Szakiskolai bizonyítvány - általános ápoló és általános asszisztens; Szakosító oklevél - körzeti betegápoló, Érettségi bizonyítvány

Sóváriné Kiss Éva gondozónő OKJ bizonyítvány - dajka
Szűcs Ottó gyógypedagógiai asszisztens Szakmunkás bizonyítvány - villanyszerelő; érettségi bizonyítvány, OKJ bizonyítvány - gyógypedagógiai asszisztens, kisgépkezelői igazolvány 

Tóth Mónika gyp. asszisztens Érettségi; OKJ: gyógypedagógiai asszisztens
Varga Éva gyógypedagógiai asszisztens OKJ: gyógypedagógiai asszisztens; gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző; gépíró és szövegszerkesztő

Viszovszki Zsuzsanna iskolatitkár Érettségi bizonyítvány - jegyzőkönyvvezetői, gyorsírói, gépírói, igazgatási ügyintézői; OKJ számítástechnikai szoftver üzemeltető, Főiskolai igazolás - általános szociális munkás szak 

Zima Csilla egészségügyi ápoló és gondozó Szakiskola: általános ápoló és általános asszisztens, egészségügyi szak