Név: Beosztás: Iskolai végzettség:
Angi András tanár

Főiskola: számítástechnika-, kémia szakos tanár, egyetem: mezőgazdasági-gépészeti mérnök

Bartek Józsefné Milánszki
Katalin
gyógypedagógiai tanár

Érettségi bizonyítvány, Főiskolai oklevél - általános iskolai tanító orosz szakkollégium; gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár

 

Bartók Ágnes igazgató helyettes

Gimnáziumi érettségi, Egyetemi oklevél - magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár ; közoktatási vezető, szakvizsgázott pedagógus; tanúsítvány: pedagógus II. eljárásban megfelelt

Bisztriczki János tanár, elméleti szakoktató Szakmunkás bizonyítvány - fodrász; érettségi bizonyítvány; főiskola - fizika szakos tanár, mesterképzés - igazolás

Csengeriné Rékasi Brigitta tanár Főiskola: biológia - földrajz szakos tanár; mesterképzés: okleveles környezettan-tanár; OKJ: kézápoló és műkörömépítő

Gyulai Annamária tanító Főiskola: tanító, testnevelés és sport műveltségi terület
Gyurkó Andrea Ágnes óraadó tanár Főiskola: földrajz - rajz szakos ált. isk. tanár, mozgókép- és médiakultúra szakos pedagógus

Huszár Gábor tanár Egyetem - magyar nyelv és irodalom, történelem szakos tanár

Ivánné Varga Éva kollégiumvezető Főiskola: közgazdász; szociálpedagógus alapképzés; OKJ - mérlegképes könyvelő államháztartási szakon

Kacsmarik Tímea kollégiumi nevelőtanár Érettségi - képesítő bizonyítvány - képesített postaforgalmi forgalomellátó, OKJ bizonyítvány - pedagógiai asszisztens, gyógypedagógiai asszisztens, főiskola - pedagógia szakos nevelő, fejlesztőpedagógia képzésben részesült; ECDL bizonyítvány;  mesterképzés: okleveles hittanár-nevelő tanár

Kádas László oktató Főiskola: határőrtiszt és kollégiumi nevelőtanár; egyetem: határrendészeti és -védelmi vezető
Koczogh Julianna  tanár  főiskola: angol nyelv- és irodalom szakos tanár
Kiss László  tanár főiskola: földrajz- rajz- történelem szakos tanár; történelem szakos bölcsész és középiskolai tanár
Keresztény-Szalai Márta tanár Főiskola: magyar nyelv és irodalom - gyors és gépírás szakos tanár; szakközépiskolai érettségi - jegyzőkönyvvezető, gyorsíró, gépíró, angol nyelvű gépíró

Kertészné Rusz Ágnes tanár Érettségi bizonyítvány, főiskola - biológia-testnevelés szakos ált.iskolai tanár; élelmiszer- és vegyi áru eladó; kereskedő, boltvezető; Néptánc, népi játék, történelmi játék tanfolyam, ECDL

Kiss Norbert kollégiumi nevelőtanár Érettségi, egyetemi oklevél - gazdasági agrármérnök,mérlegképes könyvelő, utolsó éves igazolás - hittanár nevelőtanár szakon

Kocsis Péter tanár Érettségi bizonyítvány, főiskolai oklevél - történelem-orosz szakos általános iskolai tanár, angol szakos nyelvtanár

Kosztrub Ferencné Lónárt Valéria gyógypedagógiai tanár Érettségi bizonyítvány, főiskolai oklevél - általános iskolai tanító, népművelés szakkollégium, történelem szakos általános iskolai tanár,OKJ bizonyítvány - számítógépkezelő, főiskola - gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár

Kovács Júlia Rita gyógypedagógiai tanár Érettségi bizonyítvány, főiskola - oligofrénpedagógia-pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, általános szociális munkás, ECDL

Kurtyán Anita kollégiumi nevelőtanár Főiskola: szociálpedagógus; OKJ: rendőr; gimnáziumi érettségi bizonyítvány; bizonyítvány közigazgatási alapvizsgáról; tanúsítvány: hivatásos gondnok

Lengyelné Szárnya Edit Zsuzsanna tanító, napközis nevelő Főiskola - tanító; OKJ: kisgyermekgondozó,  - nevelő

Mádi Kálmánné Győry
Margit
gyógypedagógiai tanár, logopédus Érettségi bizonyítvány, főiskola - oligofrénpedagógia - logopédia szakos gyógypedagógiai tanár

Mádi Melinda megbízott igazgató Érettségi bizonyítvány - jegyzőkönyvvezetői, gyorsírói, gépírói, igazgatási ügyintéző; OKJ bizonyítvány - gyermek és ifjúságvédelmi ügyintéző, gyógypedagógiai asszisztens,  főiskolai oklevél - gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár, közoktatásvezető és pedagógus szakvizsga, szociális aszisztens

Marci Tibor intézményegység vezető Mesterképzés: okleveles fizikatanár

Márkus Judit
Szemán Judit
tanító Érettségi bizonyítvány, főiskola - tanító (német műveltségi terület)

Dr. Mazurka Éva oktató Főiskola - történelem szakos tanár, népművelő; határőr főhadnagy; egyetem - állam- és jogtudományi doktor; jogi szakvizsga

Molnárné Kristóf Judit gyógypedagógiai tanár Érettségi bizonyítvány, főiskolai oklevél - óvódapedagógus, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár, ECDL

Nagy Sándor gyógypedagógiai tanár Főiskola: tanító; gyógypedagógiai oligofrénpedagógia szakos tanár

Pintér László tanár Főiskola - földrajz-testnevelés szakos tanár

Timár Ilona Edit tanár Érettségi bizonyítvány, főiskola - biológia szakos tanár, kémia szakos tanár, egyetem - biológia szakos tanár

Tóth Judit tanár Alapképzés: germanisztika, német alapszakos bölcsész; mesterképzés: okleveles némettanár és okleveles történelemtanár

Péderi Rita tanító Érettségi bizonyítvány, főiskola - tanító(magyar nyelv és irodalom műveltségi terület)

Név: Beosztás: Iskolai végzettség:
Balázsné Hegedűs Andrea elméleti és gyakorlati szakoktató Érettségi bizonyítvány, Főiskola - műszaki szakoktató oklevél, szakács
Bende Gyula gyakorlati szakoktató Szakmunkás bizonyítvány - szobafestő-mázoló; Mesterlevél - szobafestő; 
Bodnárné Balogh Margit gyakorlati szakoktató Szakmunkás bizonyítvány: hűtőipari termékgyártó; érettségi bizonyítvány; OKJ: szakács
Bujnóczki András gyakorlati szakoktató Érettségi; szakmunkás: kárpitos; kárpitos mester
Erdődi József elméleti szakoktató Főiskolai oklevél - mentőtiszt; utolsó éves igazolás - hittanár nevelőtanár szak
Futó Kálmán elméleti szakoktató Főiskola: diplomás ápoló; egyetem: szociálpolitikus; szociálpolitikus, önkormányzati közigazgatás szakvizsga

Görcsös Lajosné Timár Éva gyakorlati szakoktató Fodrász mesterlevél, érettségi bizonyítvány, OKJ bizonyítvány - kereskedő vállalkozó, vendéglátó vállalkozó

Horváth János gyakorlati szakoktató Szakmunkás bizonyítvány: kőműves, mesterlevél
Kovács Sarolta elméleti és gyakorlati szakoktató Érettségi bizonyítvány, egyetemi oklevél - agrármérnők, agrármérnök mérnök - tanár
Molnár Tamás elméleti szakokotató Főiskola: vendéglátó és szálloda szakos közgazdász; szakközépiskolai érettségi: középfokú vendéglátó üzemeltetői és gazdálkodási szak; OKJ: kereskedő vállalkozó; mestervizsga bizonyítvány: szakács

Nagy György  elméleti szakoktató óraadó Főiskola: vendéglátó és szálloda szakos közgazdász, közgazdász tanár vendéglátó és szálloda szakon; technikus: vállalkozási ügyintéző; OKJ - szakács, vadgazdálkodási technikus, mezőgazdasági technikus, mezőgazdasági vállalkozó, kereskedő vállalkozó, vámügyintéző, takarító, motorfűrész-kezelő; állami vadászvizsga bizonyítvány, képesített vadhúsvizsgáló; ECDL

id. Nagy György Pál gyakorlati szakoktató óraadó Érettségi-szakmunkás bizonyítvány: szakács; OKJ - vadgazdálkodási technikus, cukrász, bolti hentes, csontozó munkás, pék, tisztítás-technológiai szakmunkás; tanfolyam: felsőfokú külkereskedelmi áruforgalmi, üzletvezető

Naszrai Gyula elméleti szakoktató Főiskola: magasépítő üzemmérnök; szakközépiskolai érettségi - magasépítőipari technikus
Paulovics Katalin elméleti és gyakorlati szakoktató Érettségi bizonyítvány, Főiskola - élelmiszeripari üzemmérnök, utolsó éves igazolás - hittanár nevelőtanár szak

Pothurszki László gyakorlati szakoktató Érettségi, szakmunkás bizonyítvány - szobafestő-mázoló tapétázó, kisgépkezelői igazolvány
Varkoly Piroska                              Botos Pirosa gyakorlati szakoktató Szakközépiskolai érettségi - könnyűipari szak (Románia); OKJ: szakács
Venczel Károly gyakorlati szakoktató Érettségi bizonyítvány, Kisipari mesterlevél - kőműves; 
Név: Beosztás: Iskolai végzettség:
Ács Jánosné Cservák Mária gyógypedagógiai asszisztens Gimnáziumi érettségi; OKJ - számítástechnikai szoftverüzemeltető, gyermek - és ifjúságvédelmi asszisztens, gyógypedagógiai asszisztens

Albók Béláné gyp. asszisztens Érettségi; OKJ: gyógypedagógiai asszisztens
Ficsorné Májer Katalin Ibolya gyógypedagógiai asszisztens Érettségi, szakmunkás bizonyítvány: borász, falusi vendéglátó, OKJ - gyógypedagógiai asszisztens,dajka, számítógép kezelő; tanúsítvány - házi gyerekfelügyeletet biztosító, családi napközit működtető

Kiska Lászlóné Spisák Mária gyógypedagógiai asszisztens Érettségi bizonyítvány, OKJ - gyógypedagógiai asszisztens
Kuszkó Bernadett pedagógiai asszisztens Érettségi; OKJ: pedagógiai asszisztens; fodrász
Mika László pedagógiai felügyelő Érettségi bizonyítvány, szakmunkás bizonyítvány - vízvezeték és készülékszerelő; igazolás - hegesztő

Prunyi Istvánné Hriczu Gabriella egészségügyi ápoló és gondozó Szakiskolai bizonyítvány - általános ápoló és általános asszisztens; Szakosító oklevél - körzeti betegápoló, Érettségi bizonyítvány

Sóváriné Kiss Éva gondozónő OKJ bizonyítvány - dajka
Szűcs Ottó gyógypedagógiai asszisztens Szakmunkás bizonyítvány - villanyszerelő; érettségi bizonyítvány, OKJ bizonyítvány - gyógypedagógiai asszisztens, kisgépkezelői igazolvány 

Tóth Mónika gyp. asszisztens Érettségi; OKJ: gyógypedagógiai asszisztens
Varga Éva gyógypedagógiai asszisztens OKJ: gyógypedagógiai asszisztens; gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző; gépíró és szövegszerkesztő

Viszovszki Zsuzsanna iskolatitkár Érettségi bizonyítvány - jegyzőkönyvvezetői, gyorsírói, gépírói, igazgatási ügyintézői; OKJ számítástechnikai szoftver üzemeltető, Főiskolai igazolás - általános szociális munkás szak 

Zima Csilla egészségügyi ápoló és gondozó Szakiskola: általános ápoló és általános asszisztens, egészségügyi szak
Név: Beosztás: Iskolai végzettség:
Iván Miklósné Kis Gizella gondnok Gimnáziumi érettségi; Szakközépiskolai érettségi - kerekedelmi szak, OKJ - falusi vendéglátó

Radi Andrea Hevitán Andrea gazdasági ügyintéző Érettségi bizonyítvány, OKJ - mérlegképes könyvelő (vállalkozási szak), személyi - számítógépkezelő, középfokú bankügyintéző, középfokú devizaügyintéző tanfolyam
Név: Beosztás: Iskolai végzettség:
Barati Kitti takarítónő OKJ - kárpitos

Bodnár Tiborné
Tóth Katalin

szakács ÁNTSZ Bizonyítvány - konyhai kisegítő, OKJ bizonyítvány -  szakács

Encsi Imre

autóbuszvezető, karbantartó Szakmunkás bizonyítvány: géplakatos
Gál Zoltán Andrásné Nagy Veronika

konyhai kisegítő Szakmunkás bizonyítvány - tejtermékgyártó, OKJ bizonyítvány - óvodai dajka
Hanákné Iván Rita Mária takarítónő Szakmunkás bizonyítvány - élelmiszer eladó
Horváth Dániel gyermekkísérő, karbantartó 8 általános iskola , OKJ - biztonsági őr
Hudák Gergő portás  Szakközépiskolai érettségi
Hudák Imre autóbuszvezető Szakmunkásbizonyítvány - géplakatos
Krompák János portás  Szakmunkás bizonyítvány: víz-gázvezeték és készülékszerelő; OKJ - személy- és vagyonőr; KÖGÁZ nyomásszabályozó kezelő, karbantartó; hálózati gázszerelő; "FÉG" konvektor és hőtárolós gázboyler termékek ismerete és javítása

Kuszkó Imréné Józsa Éva konyhai kisegítő Érettségi; szakmunkás bizonyítvány - férfiruhakészítő
Menyhértné                                Godla Mária Gizella

takarítónő Szakmunkás bizonyítvány: fodrász
Milánszki István  karbantartó Szakmunkás bizonyítvány: karosszérialakatos; betanított ívhegesztő
Nagy Józsefné Encsi Éva mosónő Szakmunkásképző: kárpitos
Pecsenyéné Lippai Erika konyhai kisegítő Érettségi, szakmunkás bizonyítvány - férfiruhakészítő; 
Soltész János éjszakás kollégiumi felügyelő  Érettségi, szakmunkás bizonyítvány -  géplakatos; ív- és lánghegesztő, személy-vagyonőr

Soltészné Gulyás Ilona élelmezésvezető Érettségi: postaforgalmi, élelmezésvezető, számítógép-kezelő
Sóvári Imre karbantartó Szakmunkás bizonyítvány - géplakatos, igazolás - undort keltő anyagok szállítása, érettségi bizonyítvány, kisgép kezelői igazolvány

Szabó Zoltánné                      Bohóczki Mária

szakács OKJ: szakács
Szegedi Imréné
Morvai Éva

konyhai kisegítő Érettségi bizonyítvány; OKJ: kereskedő boltvezető II.; szakmunkás bizonyítvány: nőiruhakészítő
Tóthné Rabóczi Györgyi konyhai kisegítő/főzőnő    Érettségi bizonyítvány, szakmunkásbizonyítvány - férfiruhakészítő; utolsó éves szakács 
Varga András Mihályné
Kovács Katalin

takarítónő 8 általános
Zinger Tamás András állatgondozó Érettségi; OKJ: útépítő és -fenntartó technikus