b_240_180_16777215_00_images_bemutatkozas_gyogyped_057-gyogypedagogiai-altalanos-iskola-01.jpg

Tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott, valamint az autista tanulóink számára eltérő tanterv szerinti szegregált oktatási formát biztosítunk.

 

 

b_240_180_16777215_00_images_bemutatkozas_gyogyped_057-gyogypedagogiai-altalanos-iskola-02.jpgCélunk:

 • a gondjainkra bízott gyermekeket olyan szellemi és erkölcsi útravalóval lássuk el, amely egész életük során vezérfonalat jelenthet az élet útveszőiben való eligazodáshoz

 • az élő, őszinte partneri viszony kiépítése a szülőkkel, mert megítélésünk szerint ez az alapja közös célunk, a gyermek egészséges felnőtté nevelésének megvalósításában.

 

Személyi feltételeink:

Gyógypedagógusok: 8 fő

 • Bartek Józsefné
 • Kosztrub Ferencné
 • Molnárné Kristóf Judit
 • Mádi Kálmánné
 • Ducsainé Fodor Edit
 • Kovács Júlia
 • Nagy Sándor
 • Mádi Melinda

Gyógypedagógiai asszisztensek: 3 fő

 • Kiska Lászlóné
 • Lengyel Gézáné
 • Mika László

 

Tanulólétszámunk:

 • tanulásban akadályozottak:15 fő
 • értelmileg akadályozottak: 11 fő
 • autista: 6 fő


b_240_180_16777215_00_images_bemutatkozas_gyogyped_057-gyogypedagogiai-altalanos-iskola-04.jpgTanulólétszámunk osztályszinten ideális, mely lehetőséget biztosít a hatékonyabb nevelő-oktató munkára (egyéni képességek szerinti differenciálásra).

Kiemelt feladatunknak tartjuk a személyiség érésének, az önismeret fejlődésének elősegítését a tanulási, viselkedési szokások elsajátításával, magatartási normák közvetítésével. A sérülésből, fogyatékosságból eredő tanulási nehézségek leküzdésének; s a jól működő funkciók továbbfejlődésének segítését; individualizált programok, differenciáló pedagógiai eljárások alkalmazásával.

 


Tanítási módszereink:

 • Meixner-féle olvasás-írástanítás (dyslexia prevenció)

 

b_240_180_16777215_00_images_bemutatkozas_gyogyped_057-gyogypedagogiai-altalanos-iskola-05.jpgTanulásszervezési kereteink:

 • egyéni
 • frontális

 

Tanórán kívüli foglalkozásaink:

 • szakkörök
 • felzárkóztatás, tehetséggondozás
 • hitoktatás: heti 1 alkalommal
 • mindennapos testedzés

 

b_240_180_16777215_00_images_bemutatkozas_gyogyped_057-gyogypedagogiai-altalanos-iskola-03.jpgEgyéni fejlesztés – habilitáció, rehabilitáció:

Tervszerű, tudatos fejlesztő foglalkozást végzünk, amely átfogja az általános iskola minden évfolyamát. A fejlesztés, egyéni, csoportos, illetve osztálykeretben történik, egyéni fejlesztési tervek alapján.

Az egyéni fejlesztési terv tervezése, elkészítése a TKVSZRB szakvéleménye, ill. fejlesztési javaslatára építve és minden más, a gyermek megelőző életszakaszából származó diagnózis, vélemény, valamint a pedagógus megfigyeléseiből és kiegészítő pedagógiai vizsgálatainak összegzése alapján történik.

 

 

 

 

b_240_180_16777215_00_images_bemutatkozas_gyogyped_057-gyogypedagogiai-altalanos-iskola-07.jpgPályaválasztás:

8. osztályos diákjaink szerencsés helyzetben vannak, hiszen intézményünk több célú, így lehetőségük van az iskolán belül megismerkedni a különböző szakmákkal, illetve a szakközépiskolai élettel.

Ezen kívül lehetőséget biztosítunk más intézmények megismerésére nyílt napok alkalmával.

Az eltérő tanterv szerint tanuló gyermekek a következő szakmák közül választhatnak: mezőgazdasági gazdasszony, falusi vendéglátó, kertész, festő mázoló-tapétázó.

 

 

  

 „Mert emberek, mert szomjazzák a jót,

mert rettegik a rosszat és nevetni,

sírni tudnak, akármily együgyün,

és a maguk módján még boldogok.

Igen, boldogok is lehetnek:

így hát

 

teljes joguk van embermódra élni,

sebzetteknek a Törvény tenyerén,

joguk van: játszani, remélni, látni,

tanulni, emlékezni, hinni, tenni,

lebírni tébolyt és kora – halált!

Dicsőség annak, ki pártjukra állt.”

 

(Garai Gábor: Az abaújkéri kastélyban)